Seuraa käyttäjää @nutturaloysalle

Mielikuvittaminen

28.07.2013

Kutsumme itseämme mielikuvittajiksi. Mielikuvittamiseen liittyy tapa käyttää kuvaa uudella tavalla. Kuva ei ole vain kuva vaan siihen kytkeytyy syvempiä merkityksiä. Kulunut klisee ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitää jälleen paikkansa.

Mitä mielikuvittaminen sitten on? Yksinkertaisimmillaan se on toiminnan, tunteiden ja ajatusten kuvittamista. Mielikuvittaminen on toimiva työväline itseilmaisuun sekä erilaisten asioiden kuvaamiseen, työstämiseen ja jäsentelemiseen. Mielikuvittaminen toimii apuna oppimisessa ja kehittymisessä. Kuvat voivat symboloida erilaisia asioita asiayhteydestä riippuen. Eräs mielikuvittamisen osa-alue on hahmon luominen.

Mikä hahmo?

Hahmo voi symboloida isompaa kokonaisuutta esimerkiksi yritystä tai yhteisöä. Hahmon luominen sopii kuitenkin yhtälailla itsetutkiskeluun tai henkilökohtaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Hahmon luominen voi auttaa ymmärtämään itseään ja omaa toimintaansa ja käsittelemään kokemuksiaan.

Miksi mielikuvittaminen?

Mielikuvittaminen on tehokas reflektoinnin väline. Asiat konkretisoituvat muuttuessaan kuviksi. Isojakin kokonaisuuksia voi olla helpompaa hahmottaa kuvittamalla. Hahmon tai muun kuvan kautta hankaliakin asioita voi olla helpompaa ja turvallisempaa käsitellä ja nostaa esille.  Kuvan avulla työskentely on yhtä aikaa hauskaa ja hyödyllistä. Kuva toimii keskustelun herättelijänä ja tukee vuorovaikutusta. Kuva helpottaa kommunikointia ja palautteen antamista.

Esimerkki mielikuvittamisesta työyhteisössä:

Joskus on tarpeen tarkastella ja kehittää työyhteisön toimintaa. Yhteisö voi yhdessä luoda yhteisöä symboloivan hahmon, jolle rakennetaan yhteisöä kuvaava persoona. Mitä haasteita hahmo kohtaa? Mitkä hänen kehittämistarpeensa ja vahvuutensa ovat ja mitä hahmo tulevaisuudeltaan toivoo?

 koipelimini.jpg

mielikuvittamisesta työyhteisössä:

On myös tarpeen tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä sekä jäsenten toimintaa suhteessa toisiinsa. Kukin työyhteisön jäsen luo oman hahmon jonka tarkoitus on symboloida henkilöä itseään. Miten hahmo kokee oman paikkansa yhteisössä? Missä hän on hyvä ja missä asioissa hänen tarvitsee vielä kehittyä? Kuinka hahmo viihtyy yhteisössä ja kuinka hänen yhteistyönsä muiden kanssa toimii. Minkälaista palautetta hahmo antaisi muille yhteisönsä jäsenille?

henkilokunta1mini.jpg

Yhteisön jäsenten kokemat ristiriidat on nyt tuotu esille. Seuraavaksi voidaan edetä yhdessä kohti ratkaisuja. Kuinka tästä eteenpäin? Kuinka käytännössä tartumme haasteisiin?

henkilokunta2mini.jpg

mielikuvittamisesta kahden ihmisen välisessä suhteessa:

Nestorin ja Ernon suhteessa on eletty karikkoisia aikoja. Ihmissuhde on muuttunut itsestään selväksi ja käsittelemättömiä ongelmia on kasautunut. Molempien toiminta suhteessa on muuttunut kaavamaiseksi.  Kumpikaan ei ole pysähtynyt tarkastelemaan omaa toimintaansa, reaktioitaan ja niiden vaikutusta toiseen. Mieltä vaivaavia asioita on vaikeaa ottaa puheeksi ja ne lakaistaankin useimmiten maton alle. Maton alta kuitenkin jo tursuaa. On aika toimia!

Nestori ja Erno luovat hahmot kuvaamaan itseään. Alkuun huolellinen itsetutkiskelu on paikallaan. Millainen hahmoni on? Mitä hahmoni toivoo? Mistä hahmoni pitää ja mistä ei. Onko hahmollani jotakin pelkoja?

ne_kiukkumini.jpg

Seuraavaksi hahmot kohtaavat toisensa ja pohdiskelevat toimintaansa suhteessa toisiinsa. Missä me olemme hyviä ja mitä meidän vielä tulisi työstää?Tässä yhteydessä hahmot voivat antaa rakentavaa palautetta toisilleen.

ne_sovintomini.jpg

mielikuvittaminen yksilötyöskentelyssä:

Mielikuvittaminen sopii myös välineeksi oman toiminnan, toiveiden ja tunteiden työstämiseen.

Kuvassa Salkkumies on mielikuvittanut pahan olonsa harmaaksi hahmoksi ja jäsentelee kuvan avulla sen syitä.

smiesmini2.jpg

Tämän jälkeen mielikuvitetaan ratkaisuja. Kuinka voisin paremmin? Miltä ratkaisuni näyttävät?

smiesratkmini.jpg

Toimintamme koostuu niin moninaisista tekijöistä ettemme osaa välttämättä ottaa kaikkea oleellista huomioon. Mielikuvittaminen voi tehdä isoista ja monimutkaisistakin asioista helpommin käsiteltäviä. Ja mielikuvittaminen tuo elämään myös tekemisen riemua!

possutyyppimini2.jpg

Kiinnostuitko mielikuvittamisesta?

Kysy lisää Mielikuvittaminen työpajoistamme tai yleisesti mielikuvittamisesta työvälineenä yhteydenottolomakkella tai sähköpostitse.

mielikuvittajat@mielikuvituksia.com

p.0469004203

21.09.2015Me kuvitamme sen!
14.09.2015Kerro tuloksista innostavasti kuvin!
14.04.2014Mielikuvituksia mukana LuuDiili hankkeessa
17.12.2013Hyvän joulun toivotus!
31.10.2013Sydämellinen Kerro tunteistasi-päivä 19.10.2013
01.10.2013Kannanotto tasa-arvoisen avioliittolain puolesta!
28.07.2013Mielikuvittaminen Workshop
28.07.2013Mielikuvittaminen
04.03.2013Mielikuvituksia mukana matkassa
17.12.2012Hyvän Joulun toivotus

Siirry arkistoon »