Seuraa käyttäjää @nutturaloysalle

Mielikuvittaminen Workshop

28.07.2013

Tarjoamme workshoppeja, joissa käytämme mielikuvittamista työvälineenä. Mielikuvittamiseen liittyy tapa käyttää kuvaa uudella tavalla. Kuva ei ole vain kuva vaan siihen kytkeytyy syvempiä merkityksiä. Kulunut klisee "kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" pitää jälleen paikkansa.

Mikä workshop?

Osallistavien ja toiminnallisten workshoppien sisältö ja kesto räätälöidään tilaajan tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi. Työpajan painopiste voi olla tilanteesta ja osallistujista riippuen henkilökohtainen, yhteisöllinen tai molempia.

Työpajassa voidaan muun muassa:

Tarkastella ja kehittää

 1. yhteisön toimintaa
 2. yksilön omaa toimintaa yhteisön jäsenenä  
 3. jäsenten toimintaa suhteessa toisiinsa
 • tukea (yhteisön tai ryhmän jäsenten välistä) avointa vuorovaikutusta
 • käsitellä ja työstää mieltä askarruttavia asioita
 • jäsennellä ajatuksia
 • vapauttaa luovuutta ja ideoida uutta

Kenelle?

Työpajat soveltuvat monenlaisille ja monenikäisille kohderyhmille (esimerkiksi lapset, nuoret, opiskelijaryhmät, työyhteisöt).

Työpajatoiminnan luonteesta johtuen workshopit toteutetaan pienryhmä työskentelynä (max 30 henkilöä).

Mitä mielikuvittaminen on?

 • toiminnan, tunteiden ja ajatusten kuvittamista
 • toimiva työväline itseilmaisuun sekä erilaisten asioiden kuvaamiseen, työstämiseen ja jäsentelemiseen
 • apuna oppimisessa ja kehittymisessä
 • kuvat voivat symboloida erilaisia asioita asiayhteydestä riippuen
 • eräs mielikuvittamisen osa-alue on hahmon luominen

Mikä hahmon luominen?

 • hahmo voi symboloida isompaa kokonaisuutta esimerkiksi yritystä tai yhteisöä
 • sopii itsetutkiskeluun tai henkilökohtaisiin vuorovaikutussuhteisiin
 • auttaa ymmärtämään itseään ja omaa toimintaansa 
 • auttaa käsittelemään kokemuksia


Miksi Mielikuvittaminen?

 • tehokas reflektoinnin väline
 • asiat konkretisoituvat muuttuessaan kuviksi
 • isojakin kokonaisuuksia voi olla helpompaa hahmottaa kuvittamalla
 • hankaliakin asioita voi olla helpompaa ja turvallisempaa käsitellä ja nostaa esille
 • kuvan avulla työskentely on yhtä aikaa hauskaa ja hyödyllistä
 • kuva toimii keskustelun herättelijänä ja tukee vuorovaikutusta
 • kuva helpottaa kommunikointia ja palautteen antamista.

Kysy lisää ja pyydä tarjousta!

 

yrittajyys_koti.jpg

21.09.2015Me kuvitamme sen!
14.09.2015Kerro tuloksista innostavasti kuvin!
14.04.2014Mielikuvituksia mukana LuuDiili hankkeessa
17.12.2013Hyvän joulun toivotus!
31.10.2013Sydämellinen Kerro tunteistasi-päivä 19.10.2013
01.10.2013Kannanotto tasa-arvoisen avioliittolain puolesta!
28.07.2013Mielikuvittaminen Workshop
28.07.2013Mielikuvittaminen
04.03.2013Mielikuvituksia mukana matkassa
17.12.2012Hyvän Joulun toivotus

Siirry arkistoon »