Mielikuvittaminen työvälineenä

Kutsumme itseämme mielikuvittajiksi. Mielikuvittamiseen liittyy tapa käyttää kuvaa uudella tavalla. Kuva ei ole vain kuva vaan siihen kytkeytyy syvempiä merkityksiä. Kuten sanotaan, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Mitä mielikuvittaminen sitten on?

Yksinkertaisimmillaan se on toiminnan, tunteiden ja ajatusten kuvittamista. Mielikuvittaminen on toimiva työväline itseilmaisuun sekä erilaisten asioiden kuvaamiseen, työstämiseen ja jäsentelemiseen. Mielikuvittaminen toimii apuna oppimisessa ja kehittymisessä. Kuvat voivat symboloida erilaisia asioita asiayhteydestä riippuen.

Karttavatko työkaverit seuraasi? Onko alaisten motivaatiossa parantamisen varaa? Näytätkö kenties tältä kommunikoidessasi? Haluaisitko itse joutua näihin hampaisiin?

Mikä hahmo?

Eräs mielikuvittamisen osa-alue on hahmon luominen. Hahmo voi symboloida isompaa kokonaisuutta esimerkiksi yritystä tai yhteisöä. Hahmon luominen sopii kuitenkin yhtälailla itsetutkiskeluun tai henkilökohtaisiin vuorovaikutussuhteisiin. Hahmon luominen voi auttaa ymmärtämään itseään, omaa toimintaansa ja käsittelemään kokemuksiaan.

Hahmon kautta voi myös konkretisoida omat kehittämiskohteensa ja etsiä uusia mielekkäitä ratkaisumalleja.

Kumpaa hahmoa lähestyisit? Kumman asiaa kuuntelisit? Kumman kehut uskoisit aidoiksi? Kehonkielellä ja ilmeillä saa paljon aikaan!

Miksi mielikuvittaminen?

Mielikuvittaminen on tehokas reflektoinnin väline. Asiat konkretisoituvat muuttuessaan kuviksi. Isojakin kokonaisuuksia on helpompaa hahmottaa kuvan avulla. Hahmon tai muun kuvan kautta hankaliakin asioita voi olla helpompaa ja turvallisempaa käsitellä ja nostaa esille.

Kuvan avulla työskentely on yhtä aikaa hauskaa ja hyödyllistä. Kuva toimii keskustelun herättelijänä, tukee vuorovaikutusta, helpottaa kommunikointia ja palautteen antamista, myös yli kielirajojen. Visualisoimalla tiedon voi tiivistää helposti ymmärrettävään ja kätevästi jaettavaan muotoon.

Kiinnostuitko mielikuvittamisesta?

Kysy lisää mielikuvittamisesta työvälineenä!


mielikuvittajat@mielikuvituksia.com