Seuraa käyttäjää @nutturaloysalle

Mielikuvituksia Blogi

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä!

Tiistai 29.4.2014 klo 18:48 - Mielikuvittajat


Mielikuvituksia on kokonaisvaltaisesti mukana LuuDiili- hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastaamme muun muassa hankkeen kuvitus- ja taittotöistä sekä  muista visualisoinneista. Lisäksi Kata on aktiivisesti mukana hankkeessa myös kentällä; koulutuksissa, seminaareissa ja muissa tapahtumissa suunnitteluineen ja valmisteluineen. 

Olemme innoissamme, että saamme olla mukana! Hankkeessa kohtaamme meille henkilökohtaisestikin tutut teemat yhä uudelleen. Yrittäminen ja yrittäjänä toimiminen haasteineen ja mahdollisuuksineen. Uskallus, unelmat, tuki ja rohkaisu. Niiden tärkeys. Omasta kokemuksesta on hyvä ammentaa. Pääsemme osallistumaan tärkeään työhön omien vahvuuksiemme kautta. On myös kiinnostavaa ja inspiroivaa tavata nuoria tulevaisuuden tekijöitä sekä mahtavia tyyppejä yrityselämästä ja oppilaitoksista.

Olemme usein pohtineet kuinka käytännönläheinen, toiminnallinen ja osallistava lähestymistapa, varustettuna positiivisella ja kannustavalla asenteella, olisi mielekäs ja arvokas opetellessa taitoja työelämää ja yrittäjyyttä varten. Tai elämää varten ylipäätänsä!

y_esittely_blogi.jpgMahdollisuus tutustua työelämään, yhteiskuntaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen käytännössä ja läheltä on tulevaisuuden kannalta tuiki tärkeää. Ja onhan aika mahtavaa jos voi luoda verkostoja ja kontakteja sekä päästä "tositoimiin" jo ennen varsinaista työelämään siirtymistä. Omien kiinnostusten kohteiden, vahvuuksien ja unelmien löytyminen luo hyvän ponnistuslaudan tulevaan. Yhteistyö-, vuorovaikutus-, ja esiintymistaitojen sekä muiden omaksuttujen tietojen, taitojen ja yhteistyömahdollisuuksien kautta matka kohti omia tavoitteita helpottuu.

leipurit_blogi.jpgHankkeessa yrittäjämäistä asennetta ja työelämäntaitoja opetellaan toiminnan kautta, yhteistyössä todellisten yrittäjien ja yritysten kanssa. Jotkut asiat opitaan ja oivalletaan nimenomaan käytännössä, kokemuksen kautta. Vastuunottoa oppii kun saa vastuuta. Tiimi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja oppii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Esiintymistaidot karttuvat esiintymisten myötä. Yrityksistä ja yhteiskunnan toiminnasta oppii toimimalla osana yrityksiä ja yhteiskuntaa. 

On mahtavaa olla mukana mahdollistamassa nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeiden taitojen omaksumista. Vastuunottaminen, esiintymistaidot, tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot,  yhteiskuntatietous ja yritystietous ovat tärkeitä taitoja jokaiselle tulevaisuuden tekijälle, riippumatta siitä mihin työhön kukin nuori päätyy. 

aarre_blogi_1.jpgKunkin nuoren reitti kohti omaa aarretta löytyy oman oivalluksen, kiinnostuksen kohteiden ja motivaation kautta. On tärkeää välttää asettamasta nuoria mihinkään valmiiseen muottiin vaan rohkaista ja kannustaa heitä löytämään oma unelmansa, tunnistamaan omat vahvuutensa ja tekemään töitä unelmiensa saavuttamiseksi. Omat vahvuudet, omaksutut taidot ja hankkeen aikana syntyvät kontaktit ovat arvokkaita tulevaisuuden tekijöille. Hankkeessa nuorille tarjoutuukin toiminnallisen valmennuksen avulla mahdollisuus saada itselleen hyödyllisiä välineitä, matkaeväitä ja "kartanlukutaitoa" omaan elämänhallintaan, työelämään ja yrittämiseen.

Siispä nuori tekijä; uskalla unelmoida, uskalla yrittää, uskalla menestyä! Ja uskalla myös pyytää apua! Epäonnistumistakaan ei kannata pelätä. Erehtymälläkin oppii ja vahingon kautta voi oivaltaa jotakin aivan uutta.

Tulevaisuuden tekijät ansaitsevat mielestämme paljon kannustusta, rohkaisua ja mahdollisuuksia omiin oivalluksiin. Tarvitaan paljon innostusta ja välillä tuntemattomaan heittäytymistä, niin nuorilta itseltään kuin kaikilta heidän kanssaan toimivilta tahoilta.  Tulevaisuus rakennetaan yhdessä!

merkkarit_blogi2.jpgLuuDiili faktoja


LuuDiili on Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yrittäjyyden hanke. LuuDiilin tavoitteena on tuoda ja vakiinnuttaa yrittäjyyskasvatuksen polku aina alakoulusta yläkouluun ja toiselle asteelle. Hankkeen tarkoituksena on saada yrittäjyyden toiminnalliset ohjelmat kouluihin ja oppilaitoksiin yhteistyössä yrittäjien kanssa.


Työvälineenä hankkeessa ovat Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnalliset opetusohjelmat -yrittäjyyskasvatuksen oppimisenpolku.


Tavoitteena on tehdä alueen yritykset ja yrittäjät tutuiksi nuorille sekä kehittää nuorten työllistymismahdollisuuksia. Hankkeeseen kuuluu olennaisesti myös erilaisten yrittäjyyden mahdollisuuksien kartoittaminen ja käynnistäminen.

Avainsanat: LuuDiili, Luksia, yrittäjä, yrittäjyys, unelma, yhteistyö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini